Fortellingen om Soldragen

soldragen-på-plan-tre

Velkommen til en annerledes innføring i hvorfor vi har mørketid. Kuturformidler Stina Fagertun gir oss en spennende inngang til mørketiden og også informativ -gjennom sine fantastiske fantasibilder- kunnskap om hvorfor vi har mørketid. Seansen foregår kl 12:00 og kl 14:00