Kunststudent Amalie Holten som analog influencer

Veita er et hus hvor handel, kunst og kultur går side om side. Det ønsker vi å understreke i vårt samarbeid med kunststudent Amalie Holten.

Konseptuell kunst med inspirasjon fra kultur og idretten.
Amalie Holthen er i innspurten av sin Bachelor i Samtidskunst ved Kunstakademiet i Tromsø, UiT Norges Arktiske Universitet.
Hun arbeider nå med sitt bidrag til avgangsutstillingen som skal finne sted på Tromsø Kunstforening fra 14. mai. Hennes verk er i sjangeren konseptuell kunst. I en videre forstand innebærer dette at selve ideen bak et kunstverk eller en kunstnerisk handling anses som viktigere for verkets innhold enn verkets estetiske eller materielle utførelse. Vi er nysgjerrige på å finne ut mer, og å se hva som skjer i møtet med hennes uttrykk og publikum. Derfor bidrar vi som en av hennes sponsorer.

Sponsoravtalen er selve kunstverket
I henne uttrykk er det sponsoravtalen(e) som utgjør selve kunstverket. Her gir den seg til uttrykk som trykk av bedriftens logo på en dress.
Grunntanken har Amalie hentet fra kultur og idrettsverden, hvor sponsorvirksomhet har en sentral plass i disse feltenes eksistens. Det er her vårt lagspill kommer inn.
Kunstverket vil ikke ha noen utløpsdato, da hun tenker verket søkt inn på andre nasjonale og internasjonale utstillinger fremover.

Åpningen er satt til 14. mai. Hun skal stille ut en konseptskulptur og gjøre en performance.

bilde av tromsø kunstforening
I disse lokalene til Tromsø Kunstforening, finner du avgangsutstillingen til kunstakademistudentene

 

Som stolte støttespillere med fokus på lokal entusiasme, ønsker vi Amalie Holten lykke til med utstillingen. Vi er spent på responsen og hennes videre vei.

 

Amalie Holten:
Analog Influenser 1, 2021
Tracksuit/dress med printede logoer
Amalie Holthen, (f. 1991, Ålesund, NO) er en kunstner, basert i Tromsø, med en bachelor i
samtidskunst fra Tromsø Kunstakademi. Hennes arbeider er ofte institusjonskritiske, og tar form som konseptskulpturer og performancer. Utgangspunkt for arbeidene er gjerne forventninger til kunstneren og kunsten innad større strukturer og/eller institusjoner.

«Jeg går mot et skille, en transformasjon.

Overgangen fra student til kunstner. Jeg forsøker å forberede meg på hva det innebærer.»
Èn ting vet jeg, jeg går en usikker økonomisk fremtid i møte. Hvorfor er den så usikker, og hvordan forbereder en seg på dette?
Under mitt avsluttende semester ved Kunstakademiet i Tromsø har jeg valgt å dykke ned i
kunstnerens posisjon og levevilkår. Jeg ville forstå hvorfor disse er dårligere for kunstneren enn aktører i andre bransjer som er like avhengige av ekstern finansiering. Ved å undersøke kommersielle aktørers tolkning av kulturbegrepet, forsøkte jeg å forstå bedre hva slags forventninger storsamfunnet har til kulturens og kunstens rolle. Dette for å bli klar over mine egne forutsetninger etter endt utdannelse.


Ser til kultur og idretten

Vi lever i dag i en tid der gründere, ambisiøse ildsjeler innenfor kulturfeltet og influencere først og fremst får sine midler fra kommersielle og private sponsorer. Innenfor det praktiserende kunstfeltet derimot er privat sponsor/finansiering av prosjekter ikke bare uvanlig, men man kan argumentere for at det er tabubelagt. Jeg vil utfordre disse strukturene, utfordre alternativene. Selv tilhører jeg en
generasjon som vokste opp i mellomrommet mellom klatring i trær, og iPad i barnehagen. Jeg omgis
av influencere, men jeg tror ikke jeg ønsker å være en. Kanskje kan jeg dra nytte av metodene, men
gjøre det på en ikke-digital måte.


Finansieringsstrategier

Finansieringsstrategier fra kultur- og idrettsfeltet, tredd over hodet på en kunstner – meg selv.
Finansieringsmodell #1: Analog influenser
– Jeg går inn i rollen som ‘Analog Influenser’.
– Jeg bruker finansieringsstrategier fra idretten og kulturfeltet.
– Jeg kontakter bedrifter og organisasjoner direkte for å få finansiell støtte/spons til mitt
avgangsprosjekt.
– Jeg vil trykke logoene til sponsorer på en tracksuit, som er kunstverket.
– Sponsor betaler for plassering og størrelse på logo og/eller sider i publikasjon.
– Jeg tilbyr dem å bli kunstverket.
– Jeg finansierer mitt fremtidige kunstneriske virke.
Hypotetiske utfall:
1) Jeg vil få finansiell støtte.
2) Jeg vil ikke få finansiell støtte.»

Utstillingen står i 14 dager. Velkommen.