Digital smitteregistrering hos våre spisesteder

Kjære gjest, kunde og publikum. Nå deltar våre spisesteder Frø Café og Spiseriet kafé ytterligere i dugnaden mot spredning av covid-19 viruset. Vi ønsker å gjøre ditt opphold hos oss så trygt og enkelt som mulig og har derfor tatt imot dette digitale tipset fra Tromsø kommune.

Ungt soft ware-selskap tilbyr gratis applikasjon
Det er det Bergenbaserte, unge software-selskapet Loyall som har kastet seg inn i dugnaden og laget en gratis digital smitteregistreringsapplikasjon. Det fine med denne er at du nå raskt kan registrere ditt besøk.

veiledning
Veiledning (kilde: Loyalls nettside)

Ikke et krav, men en oppfordring
En slik kunderegistrering ble i slutten av september et krav på serveringssteder i Oslo. I resten av landet er dette et anbefalt tiltak for å kunne oppdage smitte og varsle ved behov. Mange serveringssteder har tungvindte løsninger for registrering, hvor man til nå har brukt penn og papir. Det går selvsagt fortsatt an, dersom man ikke har en mobil enhet som støtter applikasjoner.
Loyall tilbyr nå denne enkle, digitale smitteregistreringen som gjør det effektivt å varsle dersom smittetilfeller forekommer.

 

 

Scann og registrer
Dersom ikke QR-koden er synlig på serveringsstedet, så spør etter den. Hos Spiseriet kafé finner du den på samtlige bord i Byparken.

Du kan lese mer om emnet her: https://no.loyall.no/news/hvordan-fungerer-digital-smitteregistrering