Sommerens vimpel-prosjekt gav midler til ungdomsklubb

Kirkens Bymisjon ved ungdomsklubben «Tusj» ble tilgodesett av vimpel-produsentene i prosjektet «Vimpel for vennskap».

«Dette var en utrolig overraskelse. Jeg kommer rett fra en tur med familier her på Bymisjonen og så får jeg en slik hyggelig oppmerksomhet. Det skal bli artig å fortelle dette til de kjekke ungdommene våre. De kommer også til å bli så begeistra. -Og pengene kommer godt med.» Jenny Sjånes Johansen, leder for iLAG, Kirkens Bymisjon i Tromsø.

Prosjektet ble montert opp i Nordbyen i Storgata 15. juni i år og ble fyldig dekket av media hvor også Sommerbilen til NRK med Ronny og Tuva stakk innom Nordbyen.

Mange byborgere har vært bidragsytere i vimpel-produksjonen og samtidig fått være med å bestemme hvem som skulle nyte godt av totalsummen som kom inn for alle vimplene.

fargerik vimpel
En av tre fargerike vimpler laget av 2. klasse på Gyllenborg skole.

Prosjekteier og produsent May-Tordis Simonsen gav et mindre beløp pr vimpel som til sammen skulle gis til en superlokal forening eller organisasjon i Tromsø. Kravet var at det skulle være fokus på barn og ungdom. «Byen trenger dem – og vi må se dem og være her for dem. De skal ha det beste grunnlaget for å ta over en gang..»

Veita ble dås begeistret for engasjementet for sentrum og prosjektet, og har sagt seg villig til å sponse hele beløpet. «Det er hyggelig. Hyggelig for ungdommen å vite at Veita ser dem og bidrar til positive relasjoner», avslutter Jenny Sjånes Johansen.