Visekunst i kjøpesenter

Et av våre viktigste mandat er å formidle historier. Dele disse med dere og så på den måten fremme personer, produkter og ivaretakelse av dem. Nå slår vi et slag for visekunsten og dens evene til å formidle hverdagsøyeblikk, tilstedeværelse og tilhørighet. Når teksten betyr mer. Når en vise kan fortelle det du føler, da overlater du det til visa.

Samarbeid
Veita hegner om kvalitet, om kortreisthet og godt håndtverk. Det er alle egenskaper som visekunstnere representerer. Derfor har vi inngått et samarbeid med Visklubben SPELT i Tromsø. Visklubben vil -med ugjevne mellomrom- dukke opp på plan Tre hvor det vil være mulig å få informasjon om konserter, kjøpe billetter eller bli introdusert for ulike visekunstnere som deltar på klubbens vegne.

Tromsøs lyriske poet gjester Veita 6.oktober
Det meldes fra viseklubbens front at selveste ridder Ragnar Olsen,

kjent fra legendariske Boknakaran, oversetter ved Hålogaland teater og kjent for revymiljøet  vil gjøre entrè lørdag 6. oktober kl 12:00.
Ragnar Olsen ble nylig slått til ridder uten at han bærer nevneverdig preg av det. Lørdag blir det en mulighet å stifte et nærmere bekjentskap med en av karan, men styrelederen av viseklubben, men også sjansen til å kjøpe medlemsskap blant annet

Billettsalg i parken
Viseklubben ble stiftet i 2006 og har akkurat rukket å fylle 12 år. Dette har vært tolv innholdsrike år hvor klubben har vokst i folkets bevissthet. På lørdag vil det bli mulighet å grave litt dypere i programmen og til og med kjøpe billetter til konserthøsten 2018.
Vi gleder oss til å glede dere!