Når opp-ned blir en selvfølge

Hils på Antrè.
Antrè er rota som er satt på hodet. Hen er døråpner og luftrenser. I sin selvstendighet. En gledesspreder som, på sin helt spesielle naturlige måte får deg til å føle velbehag. Antrè er Veitas ambassadør og bindeleddet mellom publikum og oss som arbeider her. Hen skal gjøre alt rundt seg mer tilgjengelig og spre rundt seg med positivitet og undring. Vil hen klare oppgaven?

Langt liv i satt form
Etter å ha levd det meste av sitt liv under bakken, i stummende mørke var det en befrielse å se dagslys. Bokstavelig talt rykket opp med rota.
Det å få alt snudd opp-ned var en overgang hen setter stadig større pris på. Det gir hen  rom for både kontakt, refleksjon og bevegelse.
Antrè elsker livet, derfor er miljøet og omgivelsene svært viktige. De er viktige for at livet skal oppleves fullverdig og gi mening på en slik måte at mennesker verdsetter og forvalter alt rundt seg med respekt og ærbødighet.

Rotsoldat
Med et relativt ubalansert tyngdepunkt begynner Antrè og venne seg til balansekunsten. Det har til tider vært utfordrende i en tid hvor systemer er avhengig av systemer. Mennesker liker systemer. Samtidig har hen måtte se verden fra et helt annet perspektiv enn tidligere -opp-ned-, og det har vært intressant, men lærerikt og kjennes i dag helt rett.

Stammen i folket
Det er en gang slik at vandrende røtter vokser på trær. I en hver rot finnes sjel som sakte påvirker treets grener og gir det personlighet. Antrè’s sjel er sluppet opp i det fri og er i dag en del av oss. En figur vi ønsker skal glede og inspirere deg og som det skal være godt å møte på. Hen vil gjerne speile din og andres holdniger eller muligens sette dem på prøve. At Antrè vil gjøre en forskjell er vi spente på. Gled deg til ditt første møte med vår herlige rotsoldat. 🙂